Projekty a výrobky

Obnova starých nábytkov , reštaurovanie nábytkov prírodnými materialmi.